10 KPN telefooncellen in Warande

Stichting Kunstkring ARTES Bussum heeft van de KPN in 2013 en 2014, 10 telefooncellen die waren afgeschreven, en bekend staan als de “laatste KPN-telefooncellen in Nederland”, voor een bijzonder kunstproject in Bussum mogen gebruiken. Het project droeg de naam CEL9.

Bedoeling was dat de telefooncellen na het project zouden worden afgevoerd ter vernietiging. Momenteel worden alle telefooncellen in Nederland afgevoerd, want iedereen heeft een mobiel of andere media tot de beschikking om verbinding met anderen te leggen. De telefooncellen zijn in onze samenleving als gebruikersobject voor telefonie overbodig geworden.

Stichting Kunstkring Artes is op zoek gegaan naar overige kunstinstellingen die mogelijk belangstelling zouden kunnen hebben om de cellen te gebruiken en is zo in contact met De Barak gekomen. De Barak heeft de cellen over genomen voor een nieuw kunstproject in Warande. Thema is communicatie en verbinding.

Op de Struintochtroute III door de wijk die ter gelegenheid van dit project verschijnt, wordt op bepaalde vaststaande locaties een telefooncel geplaatst. Zo wordt de fysieke verbinding al gelegd. Kunstenaars, bewoners en kinderen van Kindcentrum Warande zijn uitgenodigd de cellen te vullen. Zo wordt het project gecontinueerd. In een andere setting dan in Bussum maar met een verbinding in thematiek: mensen en communicatie.

Deelnemers:

Atelierroute Lelystad, www.atelierroutelelystad.eu
Isis van den Berg, www.isisis.nl
Agnes Booij
Iris van ’t Bosch, www.atelier4iris.nl
Danny Dogger, www.ddogger.nl
Kindcentrum Warande, www.kindcentrumwarande.nl
Kunstenaars vereniging Flevoland: Michel Bongertman & Els Franken, www.elsfranken.com, www.flevokunst.nl
Rien Nijboer, www.riennijboer.nl
Bewoners van Warande, warandelelystad@hotmail.com

Mede mogelijk maakt door: KPN, Stichting Kunstkring ARTES Bussum, gemeente Lelystad, Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Aannemingsbedrijf De Wilde BV, Mateboer Groep BV, Nieuwland.

DE BARAK
Oostvaardersdijk 0113
8242 PA Lelystad
contact@debarak.nl