Kunst(werken) in Flevoland

Evenement met lezingen en excursies 6 juni 2014

Datum: Vrijdag 6 juni 2014
Tijd: 10.00-17.30 uur
Plaats: Nieuw Land Erfgoedcentrum Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA LELYSTAD

Flevoland heeft tal van kunstwerken die in verband gebracht kunnen worden met zijn geschiedenis, de weidsheid van de polder en de maakbaarheid van het landschap. Ze zijn vaak monumentaal, zoals het Observatorium van Robert Morris (1977), De Aardzee van Piet Slegers (1982) en Sea Level van Richard Serra (1996). Landschapskunst is in de loop der jaren een karakteristiek van Flevoland geworden, niet in de laatste plaats omdat er een relatie wordt gelegd met de ruimte die de twaalfde provincie van ons land biedt.

Maar Flevoland heeft meer interessante kunstwerken dan de bekende land art-objecten. Tal van gebouwen die in de Wederopbouwperiode (1940-1965) tot stand zijn gekomen, zijn gedecoreerd met glas-in-loodramen, reliëfs en schilderingen. Op menige markante plaats binnen en buiten bebouwde kommen zijn in de loop van de tijd kunstobjecten geplaatst. Wie waren de makers, wat betekent hun werk en hoe is het gesteld met het beheer en het behoud? Hoeveel mogelijkheden zijn er voor de realisering van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte?

Zeven organisaties en instellingen hebben onder leiding van Genootschap Flevo en met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland de handen ineen geslagen en een evenement georganiseerd waarin een groot aantal Flevolandse kunst(werken) aandacht krijgt. Lezingen van boeiende sprekers en excursies met bevlogen gidsen zullen de belangstellenden zowel informeren als aan het denken zetten.

Aanmelding
Aanmelden vóór 27 mei a.s. bij André Geurts, secretaris Genootschap Flevo, per e-mail (a.geurts78@chello.nl) of per briefkaart (Schoutstraat 62, 1315 EX Almere). Vermeld naast uw naam ook uw adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel de organisatie of het bedrijf waaraan u verbonden bent. Vergeet ook niet het nummer van de excursie van uw keuze te noteren.

Tegelijk met de aanmelding dient een deelnemersbijdrage van € 17,50 te worden overgemaakt op IBAN nummer NL53INGB0000349818 t.n.v. Genootschap Flevo. Vermeld bij uw betaling de naam van de deelnemer(s).

Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.30 uur Welkomstwoord Andries Greiner, voorzitter Genootschap Flevo en dagvoorzitter (Lelystad)
10.35 uur ‘Kunst en erfgoed’ André van Holk, coördinator Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland (Lelystad)
10.55 uur ‘Tot hier en niet verder? De museale erfenis van De Verbeelding en Museum De Paviljoens’ Demelza van der Maas, cultuurwetenschapper / docent en onderzoeker Vrije Universiteit (Amsterdam)
11.15 uur ‘PIER + HORIZON, het 7e landschapskunstwerk in Flevoland’ Paul de Kort, beeldend kunstenaar (De Meern)
11.35 uur ‘Kunst in de ruimte van Almere’ Ans van Berkum, directeur Casla (Almere)
11.55 uur Slotwoord Andries Greiner
12.00 uur Lunch in restaurant ‘De Cantine’
13.00 uur Start van de busexcursies
Tussen 16.30 en 17.00 uur terugkeer van de bussen in Lelystad
17.00 uur Informele afsluiting met een drankje in restaurant ‘De Cantine’
17.30 uur Einde van het evenement

Ieder deelnemer dient bij aanmelding een keuze te maken uit onder-staande excursies. Elke excursie kent minimaal twee uitstapmomenten en een korte pauze:
1. ‘Noordelijke excursie’ o.a. Nagele, noordpunt van Schokland, de locatie van het nog te realiseren 7e landschapskunstwerk en het noordelijk deel van Oostelijk Flevoland.
2. ‘Midden excursie’ o.a. kunstprojecten in Lelystad, gemaal Lovink, Sea Level van Richard Serra, de panelen van Alfred van Werven in Dronten en het Observatorium van Robert Morris.
3. ‘Zuiderlijke excursie’ o.a. gemaal Wortman, De Aardzee van Piet Slegers en objecten in de gemeente Almere.

Het aantal deelnemers per excursie is beperkt. Indien een excursie is volgeboekt, zullen belangstellenden worden verzocht een andere keuze te maken.

DE BARAK
Oostvaardersdijk 0113
8242 PA Lelystad
contact@debarak.nl