Over De Barak

De Barak is de culturele broedplaats van Lelystad en organiseert kunstprojecten in het nieuw te bouwen stadsdeel Warande om de wijk een culturele identiteit te geven. De Barak is autonoom en zelf verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het kunstprogramma. De dagelijkse leiding van De Barak is in handen van Elias Tieleman. De Barak krijgt projectondersteuning door Judith Flapper. Beiden te bereiken via contact@debarak.nl

De Barak geeft gedurende de bouw van Warande, per jaar een aantal (inter-)nationaal bekende kunstenaars de opdracht een project te realiseren. De Barak gaat waar mogelijk samenwerkingsverbanden aan met andere culturele of educatieve instellingen in Lelystad, laat zich inspireren door de transformatie van het landschap tot woonwijk en de processen die de nieuwe bewoners daarin bezighouden.

DE BARAK
Oostvaardersdijk 0113
8242 PA Lelystad
contact@debarak.nl