The Plantable Home in Warande

Van 29 september tot 3 oktober is kunstenaar Anne van Klooster, samen met Zdeno van Dolen aanwezig geweest in Warande. Gedurende deze week gingen ze met bewoners in gesprek over de leefomgeving in Warande en om ervaringen uit te wisselen over het leven in de nieuwbouwwijk. Haar bijzondere verblijf deed hierbij dienst als ontmoetingsplaats. Anne en Zdeno hebben een buurtonderzoek gehouden om te vragen wat de wensen van bewoners zijn om tot een duurzame en fijne wijk te komen. Deze wensen zijn geïnventariseerd om later door te geven aan de Gemeente Lelystad.

Als afsluiting van het project vond op 3 oktober een buurtborrel plaats voor bewoners, ook de gemeente was hierbij vertegenwoordigd. Tijdens de borrel werden de geïnventariseerde wensen aan hen doorgegeven. Er werd goed gediscussieerd over mogelijke initiatieven en aanpassingen waardoor het leven wordt veraangenaamd en er meer sociale verbinding kan ontstaan tussen bewoners in de wijk. Enkele bewoners zijn met elkaar in contact gekomen en willen nu initiatieven opzetten en deze ook ondersteunen. Het was een plezier om te merken hoe Jesse Snijders van de gemeente zich openstelde om met bewoners die gezamenlijk een initiatief hebben rondom de tafel te willen gaan. Hij heeft de bewoners uitgenodigd om met hem in contact te treden indien ze hun initiatieven willen inbrengen bij de Gemeente Lelystad. Hij wil voor de bewoners het gezicht en aanspreekpunt zijn om de initiatieven te laten landen en om samen na te gaan of ze te verwezenlijken zijn. Een mooie oogst van een schitterend project.

DE BARAK
Oostvaardersdijk 0113
8242 PA Lelystad
contact@debarak.nl