CEL9 en Struintocht III een gecombineerd project in Warande

Stichting Kunstkring ARTES Bussum heeft van de KPN in het vorige seizoen 10 telefooncellen die waren afgeschreven, en bekend staan als de “laatste KPN-telefooncellen in Nederland”, voor een bijzonder kunstproject in Bussum mogen gebruiken. Het project droeg de naam CEL9. De 10 cellen hebben meerdere maanden bij het Stadhuis te Bussum gestaan, letterlijk gevuld met kunst van lokale kunstenaars met als thema, menselijke relaties. Onlangs is het project in Bussum afgesloten tijdens een bijzonder geslaagde kunstmanifestatie.

Bedoeling was dat de telefooncellen zouden worden afgevoerd ter vernietiging. Momenteel worden langzaamaan alle telefooncellen in Nederland afgevoerd, immers iedereen heeft een mobiel of andere media tot de beschikking om verbinding met anderen te leggen of contact te zoeken. Kortom de telefooncellen zijn in onze samenleving als gebruikersobject voor telefonie overbodig geworden.

Met het project CEL9 zijn ze ingezet als bijzondere vitrines voor kunst. Marjan Dunselman, projectleider van CEL9, is op zoek gegaan naar overige kunstinstellingen die mogelijk belangstelling zouden kunnen hebben om de cellen te gebruiken voor nieuwe kunstprojecten. Zo is zijdirect met ons in contact gekomen.

Invulling van het project CEL9 in Warande
De Barak heeft de cellen ingezet voor het programma 2015. Thema is communicatie en verbinding. Op de Struintochtroute III door de wijk die ter gelegenheid van dit project verschijnt, wordt op bepaalde vaststaande locaties een telefooncel is geplaatst. Zo wordt de fysieke verbinding al gelegd. Kunstenaars uit Lelystad worden uitgenodigd om 7 van de cellen te vullen met kunst, gerelateerd aan het onderwerp. De resterende cellen worden aan de bewoners ter beschikking gesteld om deze te vullen met datgeen wat ze belangrijk vinden in hun wijk en leefomgeving. Ook wordt een cel aan Kindcentrum Warande, de basisschool in de wijk, aangeboden zodat de kinderen bij het “cellenproject” worden betrokken. Deze cel wordt bij het Kindcentrum Warande geplaatst als onderdeel van Struintocht III. Zo wordt het project gecontinueerd. In een andere setting dan in Bussum maar met een verbinding in thematiek: mensen en communicatie.

Deelnemers zijn kunstenaars, bewoners en kinderen van Kindcentrum Warande:

Atelierroute Lelystad
Isis van den Berg
Agnes Booij
Iris van ’t Bosch
Danny Dogger
Kindcentrum Warande
Kunstenaars vereniging Flevoland: Michel Bongertman & Els Franken, www.elsfranken.com
Rien Nijboer
Bewoners van Warande, te bereiken op warandelelystad@hotmail.com

Op Struintochtroutekaart III staan de kunstenaars allemaal genoemd met een korte toelichting op het werk dat ze voor de cel hebben gemaakt.

Mede mogelijk maakt door: KPN, Stichting Kunstkring ARTES Bussum, gemeente Lelystad, Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Aannemingsbedrijf De Wilde BV, Mateboer Groep BV, Nieuwland

DE BARAK
Oostvaardersdijk 0113
8242 PA Lelystad
contact@debarak.nl