3 SISTER CITIES / ZUSTERSTEDEN publicatie pdf

Vanuit de maakbaarheidsidealen in de twintigste eeuw zijn vele zogeheten ‘nieuwe steden’ ontstaan die grotendeels op de tekentafel zijn ontworpen. De steden zijn bijzonder, zowel door hun geschiedenis als door het gebrek aan geschiedenis. Het culturele aspect in nieuwe steden, of het gebrek daaraan, was voor Stichting De Barak aanleiding om een onderzoek te verrichten waarin we beogen een internationale koppeling te maken tussen steden met een gelijksoortige ontstaansgeschiedenis en vergelijkbare culturele uitdagingen. Naast Lelystad zijn dit Marl, in Duitsland en Louvain la Neuve in België. Doel is om een duurzame bijdrage te leveren aan de identiteit van de steden en een culturele uitwisseling tot stand te brengen.

In 2013 en 2014 is, onder leiding van Melle Smets, kunstenaar, een projectgroep bij elkaar gebracht om de steden te onderzoeken. Het onderzoeksteam bestond uit:
Melle Smets
Monnik (Christiaan Fruneaux and Edwin Gardner)
Failed Architecture (Mark Minkjan, Tim Verlaan and René de Boer)
TD (Theo Deutinger and Stefanos Filippas)
Yumemi Kobayashi, Masters fine art student HKU
Gayane Yerkanyan, Masters fine art student HKU
Elias Tieleman
Kitty Amber
Judith Flapper

De steden zijn bezocht, specialisten en burgers zijn geraadpleegd en het onderzoek is afgerond. De projectgroep heeft de resultaten verwerkt in een rapport. Het rapport kunt u hier downloaden: DOWNLOAD: Sister Cities_single.pdf [1.67MB]

Het vervolg van het project is dat er een culturele uitwisseling tot stand komt tussen de genoemde steden. Met Marl is al een uitwisseling tot stand gebracht en wordt de samenwerking geïntensiveerd. Met Louvain la Neuve staat een uitwisselingsprogramma in de vorm van een kennismaking om verdere samenwerking aan te gaan, geprogrammeerd in 2016.

DE BARAK
Oostvaardersdijk 0113
8242 PA Lelystad
contact@debarak.nl