Pioniers van Warande - Op jacht naar geluk

Op uitnodiging van De Barak volgt beeldend kunstenaar Jack van Mildert het
veranderingsproces in Warande. Met zijn project “Pioniers van Warande – op jacht naar geluk!” onderzoekt hij of het mogelijk is om in de nieuwe wijk, naast de ‘logische’ netwerken zoals riolering, water, licht en glasvezel, middels sociale interventies ook de eerste handvatten aan te reiken voor een sociaal netwerk en vangnet.

Als onderdeel van dit project worden vanaf juli 2010 de nieuwe bewoners en omwonenden van Warande uitgenodigd om deel te nemen aan ‘Deurmatgesprekken’ op een verplaatsbare en speciaal voor dit doel ontworpen ontmoetingsplek in de wijk.

Tijdens de ‘Deurmatgesprekken’ wil Van Mildert met steeds vier deelnemers gesprekken voeren over persoonlijk en gemeenschappelijk geluk in relatie tot de wijk in aanbouw en bespreken of het nut heeft om samen te investeren in de sociale samenhang van de wijk.

Ter voorbereiding op de ‘Deurmatgesprekken’ heeft Van Mildert met jongeren van de aanliggende justitiële behandelinrichting LSG-Rentray gekeken naar wat de basis van geluk zou kunnen zijn en naar hun mogelijkheden om sociaal te integreren. De input van deze workshops vormt de leidraad voor de gesprekken op locatie.

Met het project wil Jack van Mildert onderzoeken of kunst kan bijdragen aan het vormen van sociale netwerken en sociaal draagvlak, en of kunst de betrokkenheid en inspraak bij de inrichting van de wijk kan beïnvloeden.

Uiteindelijk zal de input van alle gesprekken worden samengevoegd in een ‘visiedocument’ wat als handvat dient voor het ontwerpen van een definitief ‘geluks-kunstwerk’ in Warande. Het doel is om een object in de wijk achter te laten dat voortkomt uit de input van de bewoners, zonder dat er sprake is van een ‘poldermodel’ kunstwerk.

DE BARAK
Oostvaardersdijk 0113
8242 PA Lelystad
contact@debarak.nl