ROYAL PEAT door Ernst van der Hoeven

Het tweede project dat mede werd ondersteund door de KNHM vindt plaats in augustus 2013. Door kunstenaar Ernst van der Hoeven wordt een plattegrond op schaal van de kern van het paleis Huis ten Bosch gelegd. Hiervoor gebruikt hij turfblokken. De turfblokken worden ingezaaid met zaadjes van wilde bloemen die goed op turf gedijen zodat in de komende seizoenen een groen tapijt op de Kavels voor Warande zichtbaar is.

Met ROYAL PEAT ziet het jeugdige Lelystad zich geconfronteerd met een belangrijke episode in de Nederlandse geschiedenis: de grootschalige veenafgravingen.
Door de grote behoefte aan turf als brandstof kwamen tot aan het begin van de twintigste eeuw grote delen van Nederland onder water te staan en ontstond een karakteristiek landschap van lange smalle kavels omsloten door water.
Met de introductie van turf, een van de oudste geologische grondsoorten, in de relatief jonge Flevopolder vindt een dubbele omdraaiing plaats, die van het oudste land op het jongste en die van het ingepolderde op het ontpolderde.

ROYAL PEAT introduceert ook letterlijk geschiedenis door de plattegrond van de oranjezaal van paleis Huis ten Bosch (1645, Pieter Post), het symbolische hart van de Nederlandse monarchie, als uitgangspunt te nemen. De kruisvormige centraal bouw van deze plattegrond vormt enerzijds een groot contrast met zijn braakliggende omgeving terwijl het zich anderzijds als een rondeel in alle windrichtingen op gelijke wijze hiertoe verhoud. De ‘koninklijke’ turfvloer – gelegd in een regelmatig visgraad motief – zal op een vooralsnog onvoorspelbare manier tot leven komen als de hier ingezaaide zaden ontkiemen en een zachte ruigte gaan vormen van veenplanten, grassen en mossen. In de tijd zal dit grondplan zich door de groei van het omliggende rietland ontwikkelen tot een geheimzinnige omsloten kamer met een eigen biotoop.

De zaadjes liggen klaar maar in overeenstemming met de kunstenaar is besloten om de turfblokken, die al wel zijn gelegd en daarmee ook voor reuring hebben gezorgd in het gebied, “wat gebeurt daar en wat is de bedoeling”, pas in het voorjaar 2014 in te zaaien en er dan een Warandehappening van te maken. Royal Peat zal dus in 2014 de uiteindelijke uitwerking krijgen waarvoor in 2013 alle voorbereidingen zijn getroffen.

ROYAL PEAT

Research & productie: Willem Hoebink & Ernst van der Hoeven

Materiaal: Zweeds maagdelijk witveen

Medemogelijk gemaakt door: Gemeente Lelystad en de Koninklijke Heidemaatschappij

DE BARAK
Oostvaardersdijk 0113
8242 PA Lelystad
contact@debarak.nl