Onderzoek Art Station Lelystad Zuid door HUNK-Design

Het Station Lelystad Zuid bevindt zich midden in het ontwikkelingsgebied van Warande (2e fase). Het is een station dat nooit in gebruik is genomen.
De locatie roept allerlei stemmingen, ervaringen en belevingen op. Naast de geschiedenis die het station in zich herbergt als plek voor verlaten zielen, wordt de locatie ook gebruikt door mens en dier. Resten van kampvuurtjes, sporen van ree├źn en konijnen, graffiti, wat rotzooi en een eenzame wandelaar vormen de invulling van het betonnen decor.
De Barak heeft zich ingezet om aan het Station een tweede, cultureel ingezet, leven te bieden waarbij de meerwaarde van uitstraling voor de omringende bewoners van Warande bijna een vanzelfsprekendheid is. Idee was om van dit oor een residentieplek voor kunstenaars te maken, die hier gedurende een periode kunnen werken en exposeren.
In 2012 is de Hanzelijn gerealiseerd en de spoorlijn doorgetrokken naar Zwolle. Lelystad is geen eindstation meer, maar een belangrijke schakel tussen het oosten en westen van het land. Een cultuurstation zou een kenmerkend beeld kunnen zijn met een regionale culturele invloed die Lelystad graag wilt hebben langs dit spoortraject.

Gedurende het jaar 2012 en 2013 heeft HUNK-Design, in opdracht van De Barak, culturele broedplaats in Lelystad, een onderzoek uitgevoerd naar cultureel hergebruik van het Verlaten Station Lelystad Zuid. ProRail, deGemeente Lelystad en diverse deskundigen hebben aan dit onderzoek medewerking gegeven. Het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Creatieve Industrie hebben meegefinancierd aan deze fase. Via onderstaande link is het onderzoek publiek toegankelijk: Complete publicatie als pdf

Uit het onderzoek is een rapport voortgekomen die aan het station een tweede leven biedt als locatie voor Artist in Residence; voor publieksevenementen, tentoonstellingen maar ook als onderzoeklocatie voor culturele, stedelijke, architectonische en landschappelijke ontwikkeling. De locatie biedt een inspirerende omgeving en zal, wanneer de economische recessie afneemt, een onderdeel vormen van het in aanbouw zijnde stadsdeel Warande in Lelystad. Tegelijkertijd wordt het Verlaten Station getransformeerd tot een veilige plek waarbij de toegangen tot perrons en railverkeer voorgoed tot de verleden tijd behoort. Een adequate oplossing voor een heersend probleem. Het resultaat is een werkzaam plan dat De Barak aan de Gemeente Lelystad en ProRail heeft aangeboden om samen met hen in de toekomst wellicht tot een vorm van realisatie te komen.

Meer informatie: www.hunkdesign.com

DE BARAK
Oostvaardersdijk 0113
8242 PA Lelystad
contact@debarak.nl