Kavels voor Warande door Anne Salet

In april 2013 startte het project Kavels voor Warande mede met ter beschikking gesteld geld van de Koninklijke Nederlandse HeideMaatschappij. Aan kunstenaar Anne Salet was gevraagd een participatieproject op te zetten voor een lege kavel in Warande. Het idee was om een tijdelijke moestuin aan te leggen waarbij de bewoners betrokken werden door middel van bezoekjes, workshops en gebruikmaking van hetgeen werd aangelegd.
In het voorjaar is de hoek van de kavel Zeepkruidstraat / Wederiklaan omgetoverd tot een steeds verder groeiende moestuin aangelegd door Anne met behulp van bewoners van Warande. Vooral kinderen hebben meegewerkt aan de workshops om aan de moestuin vorm te geven, deze aan te vullen en steeds mooier te maken. Daarbij werden ze bewust gemaakt van datgeen wat je kan ondernemen om aan planten en bloemen groei en bloei te bieden. Maar ook wat je uiteindelijk met de opbrengst kan doet, opeten, ervan genieten, ermee spelen.
Zaterdag 31 augustus is het project afgerond met een oogstfeest. Bedoeling is dat de verplaatsbare delen van de moestuin uiteindelijk bij de BSO in Warande een definitieve plek krijgen.

Meer informatie: Facebook Anne Salet of Kavelsvoorwarande.blogspot.nl

DE BARAK
Oostvaardersdijk 0113
8242 PA Lelystad
contact@debarak.nl