Zustersteden / Sister Cities

Het concept zustersteden duidt op de band die een stad heeft met een andere stad, meestal in een ander land. Het doel van de binding met een andere stad is over het algemeen het uitwisselen van kennis en het bieden van ondersteuning. De oorsprong van de connectie ligt vaak in eerdere samenwerkingen, maar er zijn ook voorbeelden waarin alleen de overeenkomende naam basis is van de stedenband.

Getriggerd door het eerdere project Zicht op Lelystad vroeg kunstenaar Melle Smets zich af of er geen dieperliggend zusterschap kon bestaan, waar er daadwerkelijk overeenkomsten zijn in de ‘geboorte’ van de stad. En, daarop voortbordurend, zou er dan sprake zijn van een vergelijkbare ontwikkeling?

Vanuit de maakbaarheidsidealen in de twintigste eeuw zijn vele zogeheten ‘nieuwe steden’ ontstaan die grotendeels op de tekentafel zijn ontworpen. De steden zijn bijzonder, zowel door hun geschiedenis als door het gebrek aan geschiedenis. Het culturele aspect in nieuwe steden, of het gebrek daaraan, is voor Stichting De Barak aanleiding om een project te realiseren waarin we beogen een koppeling te maken tussen steden met een gelijksoortige ontstaansgeschiedenis en vergelijkbare culturele uitdagingen. Doel is om een duurzame bijdrage te leveren, ten eerste om door middel van onderzoek inzicht te bieden in de culturele identiteit van een stad en ten tweede om de onderzoeksresultaten zichtbaar te maken voor de bewoners van die stad.

De ontwikkeling waarbij de drie nieuwe steden werden opgebouwd op basis van zeer gestructureerde planning, is duidelijk terug te zien in de vormgeving. Vanuit de utopische stedelijke idealen van de jaren ’60 en ’70 van de twintigste eeuw zijn zij op de tekentafel ontworpen. Waar Lelystad en de Flevopolder zijn ontstaan vanuit een agrarische behoefte, is Marl gerealiseerd met het oog op de kolenindustrie en heeft de wens van Wallonië om een universiteitsstad te hebben die kon rivaliseren met het Vlaamse Leuven aan de wieg gestaan van de stad Louvaine-la-Neuve. Bij alle drie de steden is er sprake van een vooraf vastgelegde identiteit en een visie hoe de stad zou moeten worden.

Melle Smets heeft een onderzoeksteam samen gesteld bestaande uit:

Melle Smets
Christiaan Fruneaux and Edwin Gardner
Mark Minkjan, Tim Verlaan and René de Boer
Theo Deutinger and Stefanos Fillipas
Yumemi Kobayashi, Masters fine art student HKU
Gayane Yerkanyan, Masters fine art student HKU

De Barak neemt deel zowel in organisatie als participant van de onderzoeksgroep.
In 2014 zal het onderzoek daadwerkelijk plaats vinden om in het jaar daarop verder uitgewerkt te worden tot een visueel te ervaren uitkomst ervan.

DE BARAK
Oostvaardersdijk 0113
8242 PA Lelystad
contact@debarak.nl